BROCHUREKlik hier om onze brochure te downloaden als PDF.


TWITTERContact

Heeft u vragen over onze produkten en diensten? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, wij helpen u graag verder!

ELTEN bv
Luzernestraat 77
2153 GM Nieuw Vennep

T 0252 625 718
info@eltenbv.nl

KvK 549.02.312Twitter


Volgt het laatste nieuws over kaasbehandeling via ons twitteraccount
@kaasbehandeling

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, alle opdrachten en op alle gesloten overeenkomsten met ELTEN bv zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam. De leveringsvoorwaarden vindt u op de achterzijde van al onze correspondentie en ze worden u, indien gewenst, kostenloos toegezonden.

Klik hier om de leveringsvoorwaarden te downloaden.Disclaimer


Bij de Kamer van Koophandel staat ELTEN bv ingeschreven onder nummer 549.02.312.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en sommige afbeeldingen, zijn eigendom van ELTEN. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ELTEN.

De op deze website getoonde informatie wordt door ELTEN met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ELTEN, welke geen eigendom zijn van ELTEN, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ELTEN. Hoewel ELTEN uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ELTEN worden onderhouden wordt afgewezen.

ELTEN sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.